Kategori

"BERRE BIBEL"


Les meir

 

Menigheten

"BERRE BIBEL"


Les meir

Påmelding og informasjon 11-års gruppe


Velkommen til 11-års gruppe!                                               

Les meir

 

Menigheten

Påmelding og informasjon 11-års gruppe


Velkommen til 11-års gruppe!                                               

Les meir

KYRKJEVAL 2023


Vil du ha eit godt råd? Vil du vera med og gi HJELMELAND, FISTER ELLER ÅRDAL eit godt sokneråd? Eller kjenner du nokon som kan bli utfordra til å sitja i ditt sokneråd? Til hausten er det kyrkjeval. Det betyr at vi skal velja nytt sokneråd...

Les meir

 

Menigheten

KYRKJEVAL 2023


Vil du ha eit godt råd? Vil du vera med og gi HJELMELAND, FISTER ELLER ÅRDAL eit godt sokneråd? Eller kjenner du nokon som kan bli utfordra til å sitja i ditt sokneråd? Til hausten er det kyrkjeval. Det betyr at vi skal velja nytt sokneråd i kyrkjelydane våre. Soknerådet møtest omlag ein gong i månaden og soknepresten er medlem i tillegg til seks valde medlemmar.

Les meir

 

Påmelding og informasjon 11-års gruppe

Velkommen til 11-års gruppe!                                               

Les meir

 

KYRKJEVAL 2023

Vil du ha eit godt råd? Vil du vera med og gi HJELMELAND, FISTER ELLER ÅRDAL eit godt sokneråd? Eller kjenner du nokon som kan bli utf...

Les meir

 

Babysong

Velkommen til babysong i Hjelmeland kyrkje! Oppstart etter nyttår vert onsdag 18.januar kl 11.00.

Les meir

 

Ny vår for Hjelmeland kyrkjekor

Hjelmeland kyrkjekor starta vår-semesteret sitt med tur til Finnøy 8.januar!

Les meir

 

Hjelmeland barnekor

Hjelmeland barnekor startar opp att etter nyttår med øving i Hjelmeland kyrkje  onsdag 11.januar kl 17.00-18.00

Les meir

 

Soknepresten blir prost og prosten blir sokneprest

Frå 1. september 2022 er Sigrunn Hagen Arnesen konstituert prost i Ryfylke prosti, medan Sigrid Sigmundstad er sokneprest i Hjelmeland, Fis...

Les meir

 

Gudstenester i sokna våre

I Fister, Årdal og Hjelmeland rullerer gudstenestene, slik at kvar stad jamt over har gudsteneste kvar 3. søndag.    

Les meir

 

Gravlys i plast

Oppmoding frå Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd:  Ver gild og fjerne dei små gravlyktene i plast etter bruk. Fuglane tek dei med seg og fø...

Les meir

 

Dagens bibelvers

  Frå Bibelselskapet si heimeside: https://bibel.no/Nettbibel/Service/BibelOrd.aspx      

Les meir

 

Er du ein glad givar?

Vil du bidra til at barn og unge får opplæring i den kristne trua? Meld deg som fast givar!

Les meir

 

Opningstid på kyrkjekontoret

Opningstid tysdag til torsdag kl. 9 -  kl. 14.  

Les meir

 

Bok: Sansen for det hellige, oppdag kirkerommet med alle sanser

Bok frå IKO med mange bilder frå Hjelmeland kyrkje og Årdal gamle kyrkje

Les meir