Kontaktinformasjon

 

Kyrkjekontoret

Adresse: Prestagarden 5, 4130 HJELMELAND - se kart

Telefon: 977 55 347
Epost:
post@hjelmeland.kyrkja.no

Prost for Ryfylke

Sigrunn Hagen Arnesen

97752534

Send epost

Kantor

Anne-Berit Rinde Bjelland

99248683

Send epost

Kyrkjeverje/dagleg leiar

Reidunn Ferstad

97755347

Send epost

Ansatt

ine linn

Kyrkjelydspedagog

Tonje Flatø Nessa

40230461

Send epost

Diakonmedarbeidar

Torill Marie Seljeskog

95485702

Send epost

Sokneprest Hjelmeland, Fister og Årdal

Sigrid Sigmundstad

90871457

Send epost

Andre tilsette 


Kyrkjene:
Torill Marie Seljeskog - kyrkjetenar Hjelmeland kyrkje 954 85 702
Åsmund Thomsen - kyrkjetenar Fister kyrkje,  415 56 461
John Leikvar Nessa - kyrkjetenar Årdal kyrkje, 926 47 918
Bente Tednes Gjil - kyrkjetenar Jøsenfjorden bedehuskapell, 414 93 230

Gravplassane:
Ola Mjølhus -  er tilsett i Hjelmeland kommune med et spesielt ansvar for gravplassane: Hjelmeland kyrkjegard, Årdal kyrkjegard, Fister kyrkjegard, Øye gravplass,  Sandanger gravplass, Vormedalen gravplass, Jøsneset gravplass og Jøsenfjorden gravplass.


Kyrkjekontore, Prestagarden 5:

Mette Ingvaldstad, administrasjonssekretær, (40 %) 907 35 564

Sigrid Sigmundstad,  sokneprest  908 71 457 

Reidunn Ferstad,  kyrkjeverje  977 55 347

Anne-Berit Rinde Bjelland,  kantor 992 48 683

Tonje Flatø Nessa, kyrkjelydspedagog 

Torill Marie Seljeskog, diakonimedarbeidar  og kyrkjetenar, Hjelmeland kyrkje 

Sigrunn Hagen Arnesen,  prost 977 52 534