Kontaktinformasjon

 

Kyrkjekontoret

Adresse: Prestagarden 5, 4130 HJELMELAND - se kart

Telefon: 977 55 347
Epost:
post@hjelmeland.kyrkja.no

Sokneprest

Sigrunn Hagen Arnesen

97752534

Send epost

Kantor

Anne-Berit Rinde Bjelland

99248683

Send epost

Administrasjonssekretær

Anne Eide

45252322

Send epost

Kyrkjeverje/dagleg leiar

Reidunn Ferstad

97755347

Send epost

Trusopplærar

Tonje Flatø Nessa

40230461

Send epost

Diakonmedarbeidar

Torill Marie Seljeskog

95485702

Send epost

Prost

Sigrid Sigmundstad

90871457

Send epost

Andre tilsette 


Kyrkjene:
Torill Marie Seljeskog - kyrkjetenar Hjelmeland kyrkje
Åsmund Thomsen - kyrkjetenar Fister kyrkje
John Leikvar Nessa - kyrkjetenar Årdal kyrkje
Bente Tednes Gjil - kyrkjetenar Jøsenfjorden bedehuskapell 

Gravplassane:
Sven Valheim - gravplassarbeidar med hovudansvar for Årdal kyrkjegard, Fister kyrkjegard, Øye gravplass og Sandanger gravplass
Ola Mjølhus - gravplassarbeidar med hovudansvar for Hjelmelanbd kyrkjegard, Vormedalen gravplass, Jøsneset gravplass og Jøsenfjorden gravplass

Sigrunn Hagen Arnesen,  sokneprest   977 52 534
Reidunn Ferstad,   kyrkjeverje  977 55 347
Sigrid Sigmundstad,  prost  908 71 457
Anne-Berit Rinde Bjelland,  kantor 992 48 683
Torill Marie Seljeskog, diakonarbeider 954 85 702
Torill Marie Seljeskog , kyrkjetenar, Hjelmeland  954 85 702
Åsmund Thomsen,  kyrkjetenar, Fister  415 56 461
John Leikvar Nessa,  kyrkjetenar, Årdal  926 47 918
Ola Mjølhus,  gravplassarbeidar  920 34 897
Sven Valheim,  gravplassarbeidar 909 70 766