Råd og utvalg


Vår visjon:

Ei kyrkje for alle, og alle for Kristus! 

Me ønskjer å vera ei kyrkje for alle, i alle livssituasjonar og i alle dagar..