Opningstid på kyrkjekontoret


Opningstid tysdag til torsdag kl. 9 -  kl. 14.

 

 

Avtal gjerne møte på telefon eller e-post med den du ynskjer å snakke med.

Adminstrasjonssekretær Anne Eide           tlf.  452 52 322    anneeide@hjelmeland.kyrkja.no

Sokneprest Sigrunn Hagen Arnesen           tlf. 977 52 534      prest@hjelmeland.kyrkja.no 

Prost Sigrid Sigmundstad                            tlf. 908 71 457      prost@hjelmeland.kyrkja.no

Kantor Anne-Berit Rinde Bjelland                tlf. 992 48 683    kantor@hjelmeland.kyrkja.no

Trusopplærar Tonje Flatø Nessa                  tlf. 402 30461      tonje@hjelmeland.kyrkja.no

Diakonimedarbeidar Torill Marie Seljeskog  tlf. 454 85 702    torill@hjelmeland.kyrkja.no

Kyrkjeverje Reidunn Ferstad                        tlf. 977 55 347      post@hjelmeland.kyrkja.no

Tilbake