Opningstid på kyrkjekontoret


Opningstid tysdag til fredag kl. 9 -  kl. 14.

Avtal gjerne møte på telefon eller e-post med den du ynskjer å snakke med.

Sokneprest Sigrunn Hagen Arnesen           tlf. 977 52 534      prest@hjelmeland.kyrkja.no 

Prost Sigrid Sigmundstad                            tlf. 908 71 457      prost@hjelmeland.kyrkja.no

Kantor Anne-Berit Rinde Bjelland                 tlf. 992 48 683      kantor@hjelmeland.kyrkja.no

Kyrkjeverje Reidunn Ferstad                        tlf. 977 55 347      post@hjelmeland.kyrkja.no

 

 

 

Tilbake