Hjelmeland kyrkjelege fellesråd > Framsida
  • Årdal kyrkje
  • Hjelmeland kyrkje
  • Kyrkja i Hjelmeland

Kalender


Kontakt oss

Kyrkjekontoret
Prestagarden 5
4130 HJELMELAND
Tlf. 977 55 347
Send e-post

Sokneprest
Sigrunn Hagen Arnesen
Tlf. 977 52 534

 


Konfirmantpåmelding

Ord for dagen

  Frå Stavanger bispedømme si heimeside: https://kirken.no/nb-NO/bis...   Les meir...

Gudsteneste i Hjelmeland kyrkje

Søndag 12.juli kl 11.00 er du velkomen til gudsteneste med nattverd i Hjelmeland...   Les meir...

Olsok i Årdal gamle kyrkje!

Endå ein gong kan vi tilby olsok-konsert og -gudsteneste i Årdal gamle kyrkje. D...   Les meir...

Sommarferie og opningstid på kyrkjekontoret

Opningstid på telefon 977 55 347 tysdag til fredag kl. 9 -  kl. 14. Kyrkje...   Les meir...

Årdal gamle kyrkje

Open kyrkje kvar dag mellom kl. 10 og 18 frå og med 1. juli til og med 30. s...   Les meir...

Ny smak av konsert frå Hjelmeland kyrkje

  Lytt til "Andante et Scerzo" av Louis Ganne, her framført av Astrid Bjellan...   Les meir...

Frigjeringsjubileet 8. mai 2020

I år er det 75 år sidan frigjeringa. I Hjelmeland blir dette markert ved rømlin...   Les meir...

Er du ein glad givar?

Vil du bidra til at barn og unge får opplæring i den kristne trua? Meld deg som...   Les meir...

Konfirmasjonane utsett til hausten

Dei nye konfirmasjonsdatoane er no sendt ut til konfirmantar og foreldre, og da...   Les meir...

Sansen for det hellige, oppdag kirkerommet med alle sanser

Ny bok frå IKO med mange bilder frå Hjelmeland kyrkje og Årdal gamle kyrkje    Les meir...