Hjelmeland kyrkjelege fellesråd > Framsida
  • Årdal kyrkje
  • Hjelmeland kyrkje
  • Kyrkja i Hjelmeland

Kalender


Kontakt oss

Kyrkjekontoret
Prestagarden 5
4130 HJELMELAND
Tlf. 977 55 347
Send e-post

Sokneprest
Sigrunn Hagen Arnesen
Tlf. 977 52 534

 


Konfirmantpåmelding

Ord for dagen

  Frå Stavanger bispedømme si heimeside: https://kirken.no/nb-NO/bis...   Les meir...

Andakt for palmesøndag

Evangelietekst: Joh 12, 12-24 Det står skrive i evangeliet etter Johann...   Les meir...

Takkoffer på palmesøndag

Takkofferet 5. april - palmesøndag  - går til Årdal sokn sitt misjonsprosjekt p...   Les meir...

Korona stoppar ikkje kyrkjeklokkene

Kyrkjene over heile landet får no ringe med klokkene kvar laurdag kl 17. Også i...   Les meir...

Ingen gudstenester i kyrkjene i påska

I tråd med sterke retningslinjer frå Den norske kyrkja, vert alle gudsteneste i...   Les meir...

Fasteaksjonen 2020

I år vil den store innsamlingsaksjonen til Kirkens Nødhjelp - fasteaksjonen - s...   Les meir...

Er du ein glad givar?

Vil du bidra til at barn og unge får opplæring i den kristne trua? Meld deg som...   Les meir...

Andaktar på institusjonane innstilt inntil vidare

På grunn av korona-trusselen, blir det inntil vidare uråd å gjennomføre dei  pl...   Les meir...

SOMMARVIKAR 2020

Har du lyst til å slå graset på dei 9 gravplassane i Hjelmeland kommune i somm...   Les meir...

Konfirmasjonane utsett til hausten

Etter retningslinjer og sterk tilråding frå Den norske kyrkja sentralt, vert ko...   Les meir...

Trusopplæringstiltak innstilt

Dei planlagde og pågåande trusopplæringstiltaka for våren 2020, er no avlyste e...   Les meir...

Sansen for det hellige, oppdag kirkerommet med alle sanser

Ny bok frå IKO med mange bilder frå Hjelmeland kyrkje og Årdal gamle kyrkje    Les meir...