Innkallingar og protokollar for møta i Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd


Møta i Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd er i møterommet ved sidan av Hjelmeland kyrkjekontor i Gjensidigebygget. Tidspunkt for møta er vanlegvis kl. 16.

Møteplan 2022: 27.01, 24.03, 02.06, 08.09, 27.10 (viss saker) og 01.12.

Møtedatoen i juni endra til 09.06 og møtedato for desembermøtet er endret til 08.12

 

 

2022:

Møte 27. januar 2022:  Innkalling 27.01.22     Protokoll 27.01.22 

Møte 24. mars 2022 kl. 16.30:   Innkalling 24.03.22  Protokoll 24.03.22

Møte 9. juni 2022 kl. 15.30     Innkalling 09.06.22  Protokoll 09.06.22    Brev til Hjelmeland sogelag

Møte 8. september 2022 kl. 16.00  Innkalling 08.09.22

Møtet i oktober 2022 gikk ut. 

Møte 8. desember 2022 kl. 16.00

 

Møteplan 2021:  27.01, 10.03, 02.06, 01.09 og  24.11.2021: 

Møte 22. november 2021 Innkalling 22.11.21   Protokoll 22.11.21

Møte 1. september 2021 Innkalling 01.09.21  Protokoll 01.09.21 

Møte 2. juni 2021 Innkalling 02.06.21     Protokoll 09.06.22

Møte 10. mars 2021: Innkalling10. mars 2021 Protokoll 10. mars 2021

Møte 27. januar 2021: Innkalling 27. januar 2021 og Protokoll 27. januar 2021

 

Tilbake