Sokneråda:


I Hjelmeland, Årdal og Fister

 
Soknerådet i Hjelmeland:
Magnhild Meltveit Kleppa , leiar
Terje Thornquist  
Ola Dale   
Palma Ommundsen  
Jon Helge Hausken  ( fritak)
Berit Torgersen Skiftun

Varamedlemmer:
Liv Laugaland
Eivind Selvikvåg
Hilde L Berland
Helge Røgenes  

VIPPSNUMMER til Hjelmeland sokn: 119 834
 
 
Soknerådet i Årdal:
Torill Marie Seljeskog
Hilde Hodne Smith 
Olav Frantzen,  leiar
Gunhild Austigard 
Inger Johanne Sie 
Ove Mæle

Varamedlemmer:
Ruth-Iren Krogevoll Sie
Harald Riskedal
Frode Riskedal
Ståle Tveit Strømsvold 
 
VIPPSNUMMER til Årdal sokn:              119 839
VIPPSNÙMMER til Årdal gamle kyrkje:   543 207
 
 
Soknerådet i Fister:
Solgunn Landro Asprusten  
Anne Tove G Ingvaldstad 
Ingjerd  S Nicolaysen, leiar 
Solfrid Kleppa   
Lena Sofie T Lundberg  
Paul Øvrehus
   
Varamedlemmer:
Reidunn S Pedersen
June Alice H Hasselberg
Gunnar Bjørkeland
 
VIPPSNUMMER til Fister sokn: 119 843

Tilbake