Kyrkjeplan for Hjelmeland


Sokneråda og fellesrådet har vedteke revisjon av Kyrkjeplan for Hjelmeland for 2021-2028.

 

Kyrkjeplanen skal vera styrande for det arbeidet me gjer i kyrkja. Men det er slik at ikkje alt me gjer, kan stå i ein plan. Difor vil kyrkjeplanen først og fremst omhandla det som kan planleggjast, enten det er aktivitetar, arbeid som skal utførast, investeringstiltak, osv. Kyrkjeplanen omhandlar både årsplanar, tiltak lenger fram i tid, og også litt om dei langsiktige tiltaka som kanskje ligg nokre år fram i tid.

Kyrkjeplan for Hjelmeland  
 

Tilbake