Ny vår for Hjelmeland kyrkjekor


Hjelmeland kyrkjekor starta vår-semesteret sitt med tur til Finnøy 8.januar!

 

Veldig kjekt å få synge i ærverdige Betel på Judaberg!
Koret hadde si første vanlege øving tysdag 10. januar  på Hjelmeland bedehus.
Vi øver kvar tysdag kl 19.15- 21.15  med unntak av feriar o l.
Gamle og nye medlemmer er hjarteleg velkomne til  songglede og fellesskap!

Kontingent: kr 200,-pr år.

PROGRAM FOR VÅREN:
8. januar kl 19.00: Deltaking ved Hellig-tre-kongers-fest (NMS) på Betel, Judaberg
12. februar: Deltaking ved Salmefest i Petri kyrkja, Stavanger
21.februar kl 18.30: Mini-konsert v/Hjelmeland Omsorgssenter
19. mars kl 19.30: Salmekveld i Hjelmneland krk
16.mars kl 11.00: Deltaking ved gudsteneste, Fister krk
13.mai kl 11.00: Deltaking ved konfirmasjonsgudsteneste, Jøsenfjorden bedehuskapell
14.mai kl11.00:  Deltaking ved konfirmasjonsgudsteneste, Årdal krk
6. juni kl 19.00: Sonkveld i Fister krk

For meir informasjon:
Kontakt styreleiar Hilde Berland, tlf 918 55 706
eller korleiar Anne-Berit Rinde Bjelland, tlf 992 48 683

Tilbake