Konfirmantjubileum i Hjelmeland kyrkje


Konfirmantjubileum i Hjelmeland kyrkje 16.oktober 2022.

 

Hjelmeland sokneråd inviterer til konfirmantjubileum.

Alle som vart konfirmerte anten i Hjelmeland kyrkje eller Jøsenfjorden bedehuskapell i 1962 eller 1972 skal ha fått invitasjon, og svarfristen er 3.september.

Me samlast til gudsteneste i kyrkja kl.11.  Etterpå vert det middag og sosialt samver på Smaken av Ryfylke.

Me hadde ei gild samling i fjor og vonar på det same i år.

Gjer gjerne ditt til at fleire veit om dagen!

Tilbake