Hjelmeland barnekor


Hjelmeland barnekor startar opp igjen etter sommarfeiren! Første øving: Onsdag 25.august kl 17.00 i Hjelmeland kyrkje

 

Koret såg dagens lys i februar 2021, og har i vårsemesteret hatt 9 medlemmer frå 1.-3.klasse.
I vår song vi på to familiegudstenester, + at vi hadde eit arrangement vi kalla for «Åpen korøving». Då møtte over 30 familiemedlemmer og venner opp, og det vart ein flott kveld!

Koret er for deg som er i alderen 1.-5.klasse, og vi ønskjer medlemmer frå heile kommunen velkomne! Fint om vi kan bli endå fleire frå hausten av!

Første øving:
Hjelmeland kyrkje
Onsdag 25.august  kl 17.00-18.00

Vidare kvar onsdag med unntak av feriar o l .

Meld deg på til:
Anne-Berit Rinde Bjelland , tlf 99248683 eller kantor@hjelmeland.kyrkja. no innan søndag 22.august
 Ved påmelding:  Oppgi fullt namn på barn og ein føresett
+ klassetrinn og epost-adresse.


Tilbodet kostar kr 50 pr barn pr år.

Dirigent: Anne-Berit Rinde Bjelland (kantor)
Medhjelpar: Hilde Lindstrøm Berland (frivilleg))

Tilbake