Hjelmeland barnekor


Hjelmeland barnekor startar opp att etter nyttår med øving i Hjelmeland kyrkje  onsdag 11.januar kl 17.00-18.00

 

Vidare øver koret kvar onsdag, same tid og stad, med unntak av feriar/fridagar.
Våren 2023 har koret planlagt å synge på to familiegudstenester i Hjelmeland kyrkje (5. februar og 26.mars) + at koret innbyr til eigen Familiekonsert den 22.februar.

Pr i dag har koret 14 medlemmer i alderen 1.-4.klasse, 11 frå Hjelmeland og 3 frå Årdal
Det er rom for fleire i koret! Har DU, eller nokon du kjenner, lyst til å vere med? Ta i så fall kontakt med Anne-Berit Rinde Bjelland (tlf 99248683). Det kostar kr 50 i året å vere kormedlem.

Korleiar : Anne-Berit Rinde Bjelland (kantor)
Frivilleg medhjelpar: Hilde Lindstrøm Berland 

Tilbake