Vikar for trusopplærar


Rolv Henrik Øye er tilsett som vikar for trusopplæra

 

Rolv Henrik Øye, Randøy studerer på VID (Misjonshøgskulen) i Stavanger. Har tek eit halvår studiepermisjon for å arbeide som trusopplærar i Hjelmeland.
Rolv Henrik startar fyrste halvdel av juni med forberede og invitere konfirmantane til konfirmantundervisning,  før han skal være prestevikar i Ryfylke prosti sommar. 
Frå og med midten av august er han på plass som trusopplærar i 60 prosent og administrasjonssekretær på kyrkjekontoret i 40 prosent. 
 

Tilbake