Søndag 9. mai kl. 11


Gudsteneste med sokneprest Sigrunn H Arnesen og  Anne-Berit R Bjelland i Hjelmeland kyrkje.Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeid. Vippsnr 119 834

 

Regjeringen har opna for inntil 100 personar på gudstenester og andre arrangementer i kyrkjene der det er plass til det. I Hjelmeland kyrkje er det plass til 100  personar. Kravet om  «fastmonterte seter» er endra til til krav om «faste, tilviste sitteplasser» i koronaforskriften

Tilbake