11 års gruppe


11 års gruppper i dei tre sokna.

 

No er det tid for 11 års grupper der får dei utlevert bibel. Dei får bli kjent med bibelen, ete i lag og leike. Invitasjon kjem i posten. Datoane for gruppene er:

Hjelmeland kl 14.30-16.00                                      

Måndag 15.februar                                                              

Måndag 22.februar                                                    

Måndag 8.mars                                                                

Måndag 15.mars                                             

 Fister kl 13.55-15.30:

Onsdag 17.februar

 Onsdag 24.februar   

Onsdag 10.mars

Onsdag 17.mars            

 

Årdal kl 19-20.30:

Tysdag 26.januar 

Tysdag 9.februar

Tysdag 23.februar

Tysdag 9.mars

Påmelding til trusopplærar Tonje Flatø Nessa sms:40230461 eller e-post: tonje@hjelmeland.kyrkja.no 

Tilbake