Påmelding til LYS VAKEN


Kyrkja ynskjer alle 5. klassingane i kommunen velkommen til ei spanande og kjekk oppleving som heiter LYS VAKEN, i Årdal kyrkje frå laurdag 27. november kl. 17.  til søndag 28. november. Søndag er det gudsteneste i kyrkja kl. 11 (ferdig c. kl 12).

Me er takksame om du har høve til å bidra med kr. 150,- pr. pers til mat/hobbymatriell: VIPPS: 119 840 eller konto: 3353.22.17534.

Merk: Før på i påmeldingsskjema (klikk på "påmelding" nedanfor her) om du kan bidra som frivillig m/ matlaging og/eller ta ei halv nattevakt (til c. kl 03). Noter også i skjema om den påmelde har matallergiar, anna info som er viktig. Sikker kobling:

KLIKK HER: Påmelding

      

 

Du må melde deg på Lys vaken via påmeldingsskjema (sjå "Påmelding" linken øverst i artikkel), innan torsdag 25. november.

Helsing 

Sokneråda i Hjelmeland, Årdal og Fister

Vikarierande trusopplærar Rolv Henrik Øye
Epost: rolv@hjelmeland.kyrkja.no

Følg oss på Fb: http://www.facebook.com/hjelmelandkyrkja  / Instagram: @hjelmelandkyrkja

 

Tilbake