Påmelding og informasjon 11-års gruppe


Velkommen til 11-års gruppe!                                            

 

 

Som ein del av trusopplæringa  i kyrkja vil kyrkjelyden gjerne invitere deg til 11-års gruppe fire gonger.

På 11-års gruppa lærer vi om Bibelen, har leikar og et i lag. Det blir kjekt!

Påmelding til 11årsgrupper

Alle tre sokn skal ha 11årsgruppe onsdag 1, 8, 15 og 22. februar.

Fister bedehus klokka 14.30-16.00

Hjelmeland kyrkje klokka 14.45-16.15

Årdal kyrkje klokka 18.00-19.30

Utdeling av konfirmantbiblar blir på familiegudstenestane

Årdal kyrkje 29. januar kl 11

Hjelmeland kyrkje 5. februar kl 11

Jøsenfjorden bedehuskapell 5. februar kl 16.30

Fister  kyrkje 12. februar kl 11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hugs å gje melding om matallergiar eller annan tilrettelegging.

Venleg helsing  kyrkjelyden i Hjelmeland v/ kyrkjelydspedgog

Tonje Flatø Nessa

Telefon: 40230461

E-post: tonje@hjelmeland.kyrkja.no

Tilbake