Konfirmant 2022/2023


Bli med på Camp Ryfylke 10. -13. august 2022, stor felles konfirmantleir for heile Ryfylke

 PÅMELDING  Viss du ikkje skal være med på leiren vel du "alternativ opplegg" i staden for kyrkjelyden du høyrer til. Når du melder deg på som konfirmant i ein av kyrkjelydane melder du deg samtidig på til leiren. 

Felles konfirmantleir på Sand 10. - 13. august brosjyre

Konfirmant i kyrkja - Noko for deg? 

 

Det blir informasjonsmøte for konfirmantar og føresette tysdag 22. mars kl. 20.00  i Hjelmeland kyrkje.

Trusopplærer Tonje Flatø Nessa og sokneprest Sigrunn H Arnesen orienterer om konfimasjonsundervisninga hausetn 2022 og våren 2023 og om felles konfirmantleir, Camp Ryfyylke på Sand.


Konfirmantane vert presentere for kyrkjelyden der dei bur på presentasjonsgudstenestene i haust:

04.09 kl. 11 Hjelmeland kyrkje
11.09 kl. 11  Årdal kyrkje
18.09 kl. 11 Fister kyrkje
18.09 kl. 16.30 Jøsenfjorden bedehuskapell
 

Konfirmasjonsdatoar våren 2023:

Fister laurdag 6. mai

Hjelmeland søndag 7. mai

Jøsnefjorden laurdag13. mai

Årdal  søndag 14. mai

 

Tilbake