Velkommen til opne kyrkjer i Årdal og Hjelmeland


 

 

 

 

 

Velkomne til opne kyrkjer f o m 1. august!

Årdal kyrkje: Kvar måndag kl 11 -12. Bibellesing, samtale og bønn

Hjelmeland kyrkje: Kvar torsdag kl 13-14: Kantor øver på orgelet, og det blir høve til å tenne lys og setje seg ned i benken for ei stille stund

Dersom nokon ønskjer samtale, ligg telefonnummer til diakonmedarbeidar og sokneprest lett tilgjengeleg. 

 

Tilbake