Åpen kyrkje


Årdal kyrkje: kvar måndag kl 11

Fister kyrkje: kvar tysdag kl 14

Hjelmeland kyrkje: kvar torsdag kl 14.30

 

 

 

No blir det "Åpen kyrkje" i alle sokna.
I Årdal blir det bibellesing, samtale og bønn. I Hjelmeland og i Fister blir det song og moglegheit for å setje seg ned til stille refleksjon, lystenning og samtale. Og vi følgjer gjeldande koronareglar også her, det vil seie at det er maks. 10 stk inn i kyrkja om gongen. Hugs å skriv dykk i boka for smittesporing.

Årdal kyrkje: Kvar måndag kl 11.00 -12.00

Fister kyrkje: Kvar tysdag kl 14.00-15.00

Hjelmeland kyrkje: Kvar torsdag kl 14.30-15.30

Velkommen!

Tilbake