FAMILIEGUDSTENESTE I ÅRDAL KYRKJE OG LYSMESSE I JØSENFJORDEN BEDEHUSKAPELL 28.11.


SØNDAG 28. NOVEMBER:

Årdal kyrkje kl. 11: Familiegudsteneste.
Jøsenfjorden bedehuskapell kl 16.30: Lysmesse.

Les meir i artikkel.

 

SØNDAG 28. NOVEMBER:

Årdal kyrkje kl. 11: Familiegudsteneste. Prest: Sigrunn H. Arnesen.
Organist: Anne-Berit R. Bjelland. 10-11-åringar som har vore med på Lys Vaken helg i Årdal kyrkje, deltek med sang. Takkoffer til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

Jøsenfjorden bedehuskapell kl 16.30: Lysmesse. Prest: Sigrid Sigmundstad. Organist: Anne-Berit R. Bjelland. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Velkommen!

Tilbake