Preikestolen

Preikestolen er kyrkjeblad for Hjelmeland, Strand og Forsand. Bladet vert sendt til alle husstandar, men du kan også finna dei ulike nummera her ved å klikka på lenkene nedanfor:

Preikestolen nr 3 2018

Preikestolen nr 3 2018
 • Ny kyrkjeverje i Hjelmeland
 • Modig mote i Kongens by
 • Vikarprest i Forsand
 • Poulært med gjenbruk
 • Røff guide til Bibelen
Les meir..

Preikestolen nr 2 2018

Preikestolen nr 2 2018

Med hjarte for konfirmantar

Bibelen fortald av Chagall

Tore ved roret

Kyrkjeverja går av

Bibelskoleelev i Thailand

Les meir..

Preikestolen nr 1 2018

Preikestolen nr 1 2018

Reunionkonsert

Gospelkonsert

Påsketankar

Ønskebrønner og bønnesvar

Kirkehistorie på Tau

Ny kirke på Tau

Les meir..

Preikestolen nr 5 2017

Preikestolen nr 5 2017

Engletreet

Tanker om julen

Radioer til Kamerun

Martin 500 år etter Martin

Fister kyrkje 150 år

Les meir..

Preikestolen nr 4 2017

Preikestolen nr 4 2017
 • Pensjonert pensjonist
 • Wien-Tau-Auschwitz
 • Fra Aleppo og Varna til Tau
 • Ungdomstur til Estland
 • Kyrkjevandring langs russiske vannvegar
Les meir..

Preikestolen nr 3 2017

Preikestolen nr 3 2017
 • Ine Linn tilbake til Hjelmeland
 • Mødre i bønn
 • Et barn som ber
 • Jenny Viken - frelesarméen
 • Barnetorget 20 år
 • Fister krk 150 år
Les meir..

Preikestolen nr 2 2017

Preikestolen nr 2 2017
 • Konfirmantane 2017
 • Ivar Braut ny biskop
 • Medlem eller ikkje medlem?
 • Gen.sekr. NMS Jeffrey Huseby
 • Første misjonær frå Strand
Les meir..

Preikestolen nr 1 2017

Preikestolen nr 1 2017
 • Byggjestart ny kyrkje på Tau
 • Fastelavn og boller
 • Pasjonsspel
 • Fister kyrkje 150 år
 • Lutter nåde
 • Klubben
 • Volontør i India

 

Les meir..

PREIKESTOLEN NR 5 2016

PREIKESTOLEN NR 5 2016
 • Julestemning for Magnhild
 • Har me tid
 • Lysvell bak lysvell
 • Var det snø
 • Jenny Berge
 • Etter Skoletid
 • Haustferieleir
Les meir..

Preikestolen nr. 4 2016

Preikestolen nr. 4 2016
 • Prestavegen i Årdal
 • Sangstund med barna i kirken
 • 60 år med Jøsenfjorden bedehuskapell
 • Vandrar vidare til Vang
 • Nøkkelbytte
 • Pilegrimsferd i ikonland
 • Om sorg og sorgreaksjonar
Les meir..