Gravlys i plast


Oppmoding frå Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd: 
Ver gild og fjerne dei små gravlyktene i plast etter bruk. Fuglane tek dei med seg og fører dei til beitemarker for husdyr. Storfe og sau kan få innvendige skadar og i verste fall døy viss dei får i seg restar frå desse gravlyktene.
                                 
 

 

Tilbake