Hjelmeland kyrkjelege fellesråd > Om oss

Om oss

Kyrkjelydane
Dei nye sokneråda:

I Hjelmeland, Årdal og Fister

Les mer...

Les mer...

Kyrkjeplan for Hjelmeland

Sokneråda og fellesrådet har vedteke Kyrkjeplan for Hjelmeland for 2015-2027.

Les mer...

Sansen for det hellige, oppdag kirkerommet med alle sanser

Ny bok frå IKO med mange bilder frå Hjelmeland kyrkje og Årdal gamle kyrkje

Les mer...

Telefonnummer tilsette

Mobiltelefonnummer tilsette. Kontortelefonen er ute av drift, men vi kan nåes på mobiltelefon.

Les mer...

Kyrkja i Hjelmeland

Velkommen til kyrkja i Hjelmeland. I denne Ryfylke-kommunen er det eit aktivt kyrkje- og kristenliv. Det er tre sokn med fire kyrkjer og eitt  bedehuskapell. I tillegg er det  mange lokale bedehus.

Les mer...

Kontakt oss

Kyrkjekontoret
Prestagarden 5
4130 HJELMELAND
Tlf. 977 55 347
Send e-post

Sokneprest
Sigrunn Hagen Arnesen
Tlf. 977 52 534

 


Konfirmantpåmelding

Tilsette

Andre tilsette i kyrkja


Kyrkjene:
Ola Dale - kyrkjetenar Hjelmeland kyrkje
Åsmund Thomsen - kyrkjetenar Fister kyrkje
John Leikvar Nessa - kyrkjetenar Årdal kyrkje
Bente Tednes Gjil - kyrkjetenar Jøsenfjorden bedehuskapell 

Gravplassane:
Sven Valheim - gravplassarbeidar med hovudansvar for Årdal kyrkjegard, Fister kyrkjegard, Øye gravplass og Sandanger gravplass
Ola Mjølhus - gravplassarbeidar med hovudansvar for Hjelmelanbd kyrkjegard, Vormedalen gravplass, Jøsneset gravplass og Jøsenfjorden gravplass

Kyrkjekontoret held hus i Prestagarden 5, det som tidlegare vert kalla Gjensidigebygget. Som mange vil hugsa er dette same stad som kyrkjekontoret var fram til 2004. Nå er me altså tilbake, men med mykje betre plass. Inngangen til kontoret er frå baksida, altså på same plan som kontora, så her er det ingen trapper eller andre hindringar.
Her er det kontor for prost, sokneprest, kyrkjeverje, kantor, diakon, trusopplærar og prostesekretær. Me har romslege, lyse og trivlege kontorlokale, og me tek gjerne imot besøk. Kyrkjeverje Reidunn Ferstad  er stort sett på kontoret heile dagen. Dei andre har ikkje faste kontortider, så dersom du vil treffa Sigrid, Sigrunn, Ine Linn eller Anne-Berit, så vil det vera lurt å ringja først.

Åpningstider telefon kl. 9 - 14 tysdag til fredag. Kyrkjekontoret er stengt for publikum fram til 1. september 2020. Ta kontakt på telefon til dei tilsette.  (sjå kontaktopplysningar om den enkelte). 
Mobiltelefon kyrkjeverje: 977 55 347