Hjelmeland kyrkjelege fellesråd > Menysider > Kyrkjelydane

Hjelmeland kyrkjelyd

Hjelmeland sokn er vidt og breitt. Jøsenfjorden, Vormedalen, Jøsneset, Ombo, Øye-sida av Randøy, og Hjelmeland frå grensa til Vormedalen til Byrkja og Ingvaldstad, høyrer alle til Hjelmeland sokn og Hjelmeland kyrkje. Sjølv om Jøsenfjorden har eige bedehuskapell, så er det Hjelmeland kyrkje som er soknekyrkje.

14. september 2015 var det val på nytt sokneråd. Valperioden er 4 år, og det nye soknerådet startar opp 1. november. Valdeltakinga i Hjelmeland sokn var på 35 %. Valet fekk dette utfallet:

Hjelmeland sokneråd 2015-2018 

Medlemer:
Trygve Brandal
Karina Halsne
Anna Lena Kleppa
Elise Unander Mjølhus
Arne Kleppa
Harald Krokedal
Cesilie Doritsdatter Nesheim
Margrethe Førre  
Sigrunn Hagen Arnesen

Varamedlemer:
Astrid Vormeland
Oddbjørg Rimstad
Egil Ulvestad
Fatsah Kassimi
Palma Ommundsen

Fister kyrkjelyd

Fister kyrkjelyd omfattar Fisterbygda og Sandanger-sida av Randøy. Kyrkja ligg vakkert til på ein høgde over Fistervågen.

14. september 2015 var det val på nytt sokneråd. Valperioden er 4 år, og det nye soknerådet startar opp 1. november. Valdeltakinga i Fister sokn var på 46 %. Valet fekk dette utfallet:

Fister sokneråd 2015-2018

Medlemer:
Rannveig Ueland Terøy
Øyvind Nicolaysen
Åsmund Thomsen
Johanne Gunn Myklebust Hetland
Lena Sofie Time Lundberg
Odd Sørestad  
Sigrunn Hagen Arnesen

Varamedlemer:
Åsmund Sigmundstad
Alf Barsnes
Jorunn Margrethe Alver Hauge
Magnhild Bjørkeland
June Alice Hofsøy Hasselberg

Årdal kyrkjelyd

Årdal kyrkjelyd omfattar Årdalsbygda og Nessa. Kyrkjelyden har heile to kyrkjer; den gamle frå 1600-talet, og den "nye" frå tidleg på 1900-talet. Denne kyrkja ligg på "Bøen" i nærleiken av skule, barnehage og omsorgssenter og vert brukt til dei fleste gudstenester. I gamlekyrkja er det 2 gudstenester, eit og anna bryllup, og ein konsert eller to i løpet av året.

14. september 2015 var det val på nytt sokneråd. Valperioden er 4 år, og det nye soknerådet startar opp 1. november. Valdeltakinga i Årdal sokn var på 34 %. Valet fekk dette utfallet:

Årdal sokneråd 2015-2018

Medlemer:
Elin Øpstad Nørstebø
Asbjørn Tjentland
Oskar Ommundsen
Sigrid Marie Bakken Riskedal
Karoline Dybdahl
Gunhild Irene Bjørkli Ask
Sigrunn Hagen Arnesen

Varamedlemer:
John Leikvar Nessa
Anne Helene Bringaker
Janfrid Synnøve Frantzen
Reidunn Kirsti Ferstad
Inger Johanne Sie