Årdal gamle kyrkje

Årdal gamle kyrkje

Årdal gamle kyrkje  er bygd i 1619 og vart i løpet av eit par tiår utvida til den storleik og form ho har i dag; kyrkja under dei tre tak.

Kyrkja er freda og er ei av dei best bevarte rennessansekyrkjene me har i Noreg, og er kommunen sin største turistattraksjon med fleire tusen besøkande kvart år. Kyrkja vert brukt til 1-2 gudstenester i året, og til vigslar og konsertar. Kyrkja har omlag 200 sitjeplassar.


Del denne artikkel på e-post