Datoar for konfirmasjon i 2020 og 2021
Datoar for konfirmasjon i 2020 og 2021

Datoar for konfirmasjon i  2020 og 2021

Hovudregelen er at konfirmasjonane er dei to siste helgene før 17. mai

2020:

P g a korona-situasjonen, måtte dei planlagde konfirmasjonane i mai, utsetjast.

Dei nye konfirmasjonsdatoane er no sendt ut til konfirmantar og foreldre, og datoane er:

Laurdag 19.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Hjelmeland kyrkje
Søndag  20.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Fister kyrkje
Laurdag 26.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Årdal kyrkje

 

2021:

Søndag 2. mai  Årdal
Laurdag 8. mai  Fister
Søndag 9. mai Hjelmeland

Laurdag 15. mai  Jøsenfjorden

 


Del denne artikkel på e-post