Gudsteneste i Fister kyrkje
Gudsteneste i Fister kyrkje

Gudsteneste i Fister kyrkje

Søndag 5.juli kl 11.00 er du velkommen til gudsteneste med nattverd i Fister kyrkje!
Prost Sigrid Sigmundstad og kantor Anne-Berit Rinde Bjelland deltek.
Takkofferet går til Utstein Pilgrimsgard.
VIPPS, Fister sokn: 119 843

Arrangementet blir halde etter gjeldande smittevernsreglar. Det betyr at antibac blir å finne ved inngangen, at du hostar i albogen, og blir heime, om du er sjuk.
Folk må og halde 1 meter avstand frå kvarandre. Unntaket er personar frå same husstand, som kan sitje vanleg tett.
Ver gjerne ute i god tid.

Av omsyn til smittevern, vil ein av kyrkjevertane notere namnet ditt på ei liste ved inngangen. Denne lista er konfidensiell og vert teken vare på i 14 dagar før ho vert makulert.

Vel møtt til gudsteneste! :)


Del denne artikkel på e-post