Andaktar på institusjonane innstilt inntil vidare
Andaktar på institusjonane innstilt inntil vidare

Andaktar på institusjonane innstilt inntil vidare

På grunn av korona-trusselen, blir det inntil vidare uråd å gjennomføre dei  planlagde andaktane på omsorgssentra.


Del denne artikkel på e-post