Konfirmasjonane utsett til hausten
Konfirmasjonane utsett til hausten

Konfirmasjonane utsett til hausten

Etter retningslinjer og sterk tilråding frå Den norske kyrkja sentralt, vert konfirmasjonane i Hjelmeland kommunen utsett til hausten, grunna den uavklara situasjonen med Korona-viruset. Dette skjer mange andre stader og, t d i Stavanger.

Dei nye konfirmasjonsdatoane er no sendt ut til konfirmantar og foreldre, og datoane er:

Laurdag 19.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Hjelmeland kyrkje
Søndag  20.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Fister kyrkje
Laurdag 26.09 kl 11.00: Konfirmasjon, Årdal kyrkje


Spørsmål?
Ta kontakt med
Barne- og ungdomsprest Ine Linn Marthinsen: inelinn@hjelmeland.kyrkja.no eller sokneprest Sigrunn Hagen Arnesen: sigrunn@hjelmeland.kyrkja.no
 


Del denne artikkel på e-post