Fellesrådet informerer
Fellesrådet informerer

Fellesrådet informerer

Gravferder Hjelmeland kommune held fram som planlagt, men med dei avgrensingane som kjem frå sentrale og lokale myndigheiter av omsyn til sårbare grupper. Dette som følgje av korona-utbrotet.

Viktig informasjon om begravelser

 

 

Begravelser i Hjelmeland kommune fortsetter som planlagt, med de begrensninger som legges av myndighetene av hensyn til sårbare grupper.

Begravelser vil fortsatt kunne gjennomføres på en verdig måte. Vi forholder oss til restriksjoner gitt av myndigheter

Begrenset antall deltakere 

Det er naturlig for mange å delta i en begravelse. Det er strengt nødvendig å begrense deltakelse til kun de nærmeste, med et maksimalt antall på 50. Du kan vise medfølelse og respekt uten å være tilstede i begravelsen, for eksempel ved å ringe eller sende en sms. 

Avstå fra fysisk kontakt 
I en begravelse har det til nå vært naturlig å håndhilse og gi en klem, nå må vi dessverre finne andre måter å vise omtanke og respekt.  Et smil, et vennlig blikk og noen gode ord kan være gode alternativer. 

Holde avstand  
Benytt annen hver benkerad, og annen hver stol så langt det lar seg gjøre. Hold også avstand utendørs. Det anbefales en avstand på minst en meter. I de minste lokalene våre skal ikke de to fremste benkeradene benyttes.

Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd forvalter åtte gravplasser som er i bruk og yter tjenester for hele kommunens befolkning – uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn. Vi vil fortsette å gjøre alt vi kan for å utøve vårt samfunnsoppdrag med respekt og verdighet.  


Del denne artikkel på e-post