Kyrkjevalet 9. september 2019
Kyrkjevalet 9. september 2019

Kyrkjevalet 9. september 2019

Opningstidar kyrkjeval, måndag 9. september:

 

Opningstidar kyrkjeval, måndag 9. september:
Randøy røystekrins:                Randøy gamle skule, kl. 14.00 til 20.00
Jøsenfjorden røystekrins:        Fjordahuset, kl. 14.00 til 18.30
Vormedalen røystekrins:         Grendahuset, kl. 14.00 til 18.30
Fister røystekrins:                    Fister bedehus, kl. 12.00 til 20.00
Jøsneset røystekrins:              Jøsneset skule –gamlebygget, kl. 14.00 til 18.30
Årdal røystekrins:                    Årdal skule –musikkrommet, kl. 12.00 til 20.00          
Hjelmeland røystekrins:          Idrettshallen, kl. 12.00 til 20.00

Nominasjonskomiteens liste for Hjelmeland, Fister og Årdal:/Portals/270/sokneradsval.pdf

Det skal veljast 6 faste og 5 varamenedlemmer til kvart sokeråd.

Du kan levera stemmeseddelen utan endring. Alle kandidatane får då ei stemme kvar.

Du kan gi tilleggstemme til inntil tre kandidatar ved å setje eit merke i ruta til venstre for namnet. Kandidaten for da to stemmer.

Du kan gje personstemmer til andre valbare personar i soknet. Det gjer du ved å føre opp personnamnet på stemmesseddelen. Bruk store bokstavar. Personen får då ei stemme.

Det er ikkje høve til å stryke kandidatar.

Har du spørsmål angåande kyrkjevalet eller valmantalet. Ta kontakt med kyrkjekontoret på post@hjelmeland.kyrkja.no eller telefor 97755347. 

På denne nettsida kan du sjekke om du er medlem og hvilke sokn du høyrer til: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlem/sjekk-om-du-er-medlem-i-den-norske-kirke/

BISPEDØMMERÅD OG VAL TIL KYRKJEMØTET

Det skal veljast 7 kandidatar til bispedømmerådet og Kyrkjemøtet. Dei tre godkjente listene finn du her : https://kirken.no/valg/

Presentasjon av kandidatane:

http://www.strand-kirke.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/65766/Kyrkjevalet-2019-1-2-3

 


Del denne artikkel på e-post