Telefonnummer tilsette
Telefonnummer tilsette

Telefonnummer tilsette

Mobiltelefonnummer tilsette. Kontortelefonen er ute av drift, men vi kan nåes på mobiltelefon.

Sigrunn Hagen Arnesen,  sokneprest   977 52 534
Reidunn Ferstad,   kyrkjeverje  977 55 347
Sigrid Sigmundstad,  prost  908 71 457
Anne-Berit Rinde Bjelland,  kantor 992 48 683
Slavisa Josifovic, trusopplærar  486 78 184
Torill Marie Seljeskog, diakonarbeider 954 85 702
Ola Dale , kyrkjetenar, Hjelmeland  958 70 487
Åsmund Thomsen,  kyrkjetenar, Fister  415 56 461
John Leikvar Nessa,  kyrkjetenar, Årdal  926 47 918
Ola Mjølhus,  gravplassarbeidar  920 34 897
Sven Valheim,  gravplassarbeidar 909 70 766


Del denne artikkel på e-post