Lysmesse i Fister kyrkje
Lysmesse i Fister kyrkje

Lysmesse i Fister kyrkje

Andre søndag i advent 8. desember kl. 19.00. Ine Linn Marthinsen, Sigrunn H Arnesen, Anne-Berit R Bjelland og konfirmantane deltek. Offer til kyrkjelydsabeidet. Velkommen!


Del denne artikkel på e-post