Biskopen sitt visitasforedrag
Biskopen sitt visitasforedrag

Biskopen sitt visitasforedrag

Etter gudstenesta 4. februar, haldt fungerande biskop sitt visitasforedrag.

Gudstenesta markerte avslutninga på visistasen i Hjelmeland. Programmet vart gjennomført etter planen, og biskopen var godt fornøgd med visitasen. Ho har møtt kyrkjelydane/ sokneråda på ein fin måte, vore på ulike besøk og hatt ulike møte med tilsette, tillitsvalde, frivillige, kommune og andre. Ho har inspirert til å arbeida vidare.

Etter gudstenesta sist søndag, var det visitasforedrag. Det kan du lesa her.


Del denne artikkel på e-post