Salmekveld med Sindre Eide

Salmekveld med Sindre Eide

Spennande salmekveld i Luther-året.

Torsdag 9. november kl. 19.00 vert det salmekveld i Hjelmeland kyrkje med Sindre Eide og kantor Anne-Berit Rinde Bjelland. Sindre Eide har ein temaføredrag i jubileumsåret for reformasjonen kalla «Inspirasjon frå Luther som salmediktar og folkepedagog». Eide starta eit av landets første Ten Sing-kor i Stavanger i 1968 og har sidan arbeidd dels som sokneprest og som tilsett sentralt i kyrkja med prosjekt knytta til menighetspedagogikk og gudstenesteliv.

Sindre Eide seier:

Tittelen: Inspirasjon fra Luther som salmedikter og folkepedagog.

Det blir et foredrag med fellessang underveis.

Vi dykker litt ned i noen av Luthers salmer i Norsk salmebok 2013.Her finner vi 13 tekster og 4 oversettelser signert Martin Luther.
Han har også komponert noen av melodiene til disse salmene. Vi ser litt på salmenes historiske kontekst, reflekterer over Luthers visjoner og hvilken betydning hans salmer har hatt helt opp til vår tid. Vi tar også for oss noen salmer fra våre egent tid som en «kommentar» til Luthersalmene.

 

Her er litt info om meg:
Jeg er pensjonert prest og salmekjenner. Jeg var ungdomsprest i Ynglingen i Stavanger fra 1968-1973. Startet Sky-Sing og holdt månedlige ungdomsgudstjenester med dem i St. Petri kirke. Deretter ble jeg Norges første Ten Sing-sekretær.
Jeg har alltid vært opptatt av sang og salmer, ikke minst i barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring. Jeg har vært menighetsprest i flere år (i Sirdal i Agder og i Helgerud i Oslo bispedømme) og har også arbeidet med diverse prosjekt sentralt i kirken. Fra 2003 arbeidet jeg som rådgiver på IKO, med trosopplæringsreformen, og fra 2007 til 2012 arbeidet jeg som rådgiver i Kirkerådet, med gudstjenestereformen. Etter at jeg ble pensjonist har jeg arbeidet på deltid i Eide forlag, med informasjon, kurs etc omkring Norsk Salmebok 2013. Jeg er nestleder i Norsk hymnologisk forening. Det er denne foreningen som tilbyr mitt og andre medlemmers
foredrag om Luther og salmer i reformasjonsjubileumsåret 2017.

Velkommen til ein Lutherkveld med mykje song og musikk!

Arrangør er Hjelmeland sokneråd.

 

 

 


Del denne artikkel på e-post