Jubileumsgudsteneste

Jubileumsgudsteneste

Søndag  22. oktober feirar me 150 års jubileum i Fister kyrkje. 

 

Fister kyrkje er 150 år! Dette vert feira med jubileumsgudsteneste på søndag. Fungerande biskop Anne Lise Ådnøy kjem og forrettar gudstenesta saman med sokneprest Sigrunn H. Arnesen. Ved orgelet: Anne-Berit Rinde Bjelland. Hjelmeland kyrkjekor deltek.
Nattverd. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Vel møtt i kyrkja på søndag! 

 


Del denne artikkel på e-post