Gudstenester i jula

Gudstenester i jula

Velkommen til gudstenestene på julaftan og 1. juledag!

 

 

Julaftan:

Fister kyrkje kl. 14.30:  Sigrunn Hagen Arnesen og Anne-Berit Rinde Bjelland. Musikk ved  Astrid Bjelland og Elisabeth Ur Fjørtoft. Takkoffer til Kirkens bymisjon.

Årdal kyrkje kl. 14.30: Sigrid Sigmundstad og Istvan Horvath. Musikk ved Ståle Strømsvold, og sang av Astrid Grimstad Valheim. Takkoffer til Misjonsprosjektet på Madagaskar.

Hjelmeland kyrkje kl. 16: Prost Sigrid Sigmundstad. Ved orgelet Anne-Berit Rinde Bjelland og Knut Øygard Dale. Musikk ved Astrid Bjelland. Takkoffer til Misjonsprosjektet i Nepal.

1. juledag:
Hjelmeland kyrkje kl. 12: Høgtidsgudsteneste. Prost Sigrid Sigmundstad. Ved orgelet Anne-Berit Rinde Bjelland¨.  Musikk ved Astrid Bjelland. Nattverd.Takkoffer til Misjonsalliansen.

Vel møtt til gudstenestene i jula!

 

 


Del denne artikkel på e-post