Dei nye sokneråda:
Dei nye sokneråda:

Dei nye sokneråda:

I Hjelmeland, Årdal og Fister

Soknerådet i Hjelmeland:
Magnhild Meltveit Kleppa  
Terje Thornquist  
Ola Dale   
Palma Ommundsen  
Jon Helge Hausken  
Berit Torgersen Skiftun   
Varamedlemmer:
Liv Laugaland
Eivind Selvikvåg
Hilde L Berland
Fatzah Kassimi
Helge Røgenes  

VIPPSNUMMER til Hjelmeland sokn: 119 834
 
 
Soknerådet i Årdal:
Torill Marie Seljeskog
Hilde Hodne Smith 
Olav Frantzen  
Gunhild Austigard 
Inger Johanne Sie 
Ove Mæle
Varamedlemmer:
Kelly K Schmidt
Ruth-Iren Krogevoll Sie
Harald Riskedal
Frode Riskedal
Ståle Tveit Strømsvold 
 
VIPPSNUMMER til Årdal sokn:              119 839
VIPPSNÙMMER til Årdal gamle kyrkje:   543 207
 
 
Soknerådet i Fister:
Solgunn Landro Asprusten  
Anne Tove G Ingvaldstad 
Ingjerd  S Nicolaysen  
Solfrid Kleppa   
Lena Sofie T Lundberg  
Paul Øvrehus    
Varamedlemmer:
Reidunn S Pedersen
June Alice H Hasselberg
Gunnar Bjørkeland
 
VIPPSNUMMER til Fister sokn: 119 843


Del denne artikkel på e-post