Ord for dagen
Ord for dagen

Ord for dagen

 

Frå Stavanger bispedømme si heimeside:

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/ord%20for%20dagen/

 

 
For å endre målform på dagens bibelord må du klikke lenka til teksten under. Velg deretter målform og bibeloversetjing


Del denne artikkel på e-post